Задачі на спільну роботу

Під час вивчення математики в учнів мають бути сформовані вміння розв’язувати текстові задачі на спільну роботу. Однак не всі учні оволодівають умінням розв’язувати такі задачі, не розуміючи їх змісту ще з початкової школи.
Для вчителів математики загальноосвітніх шкіл

90 грн.