ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Терміни:

Користувач- це фізична, повнолітня, дієздатна особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки навчальних матеріалів для широкого кола користувачів.

Суб’єкт господарювання – власник веб-сайту Edic.com.ua (далі – Сайт) - особа, яка є встановлює порядок і умови використання Сайту.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • За цим Договором Суб’єкт господарювання надає послуги із організації і забезпечення доступу та продажу текстових, графічних, аудіо-візуальних творів (далі – Матеріалів), що розміщуються на Сайті Користувачем, а також отримує винагороду за такі послуги у вигляді комісії згідно умов даного Договору.
  • Користувач приймає такі послуги і оплачує згідно умов даного Договору.
  • Договір публічної оферти (далі – Договір) вважається укладеним між Суб’єктом господарювання та Користувачем (далі – Сторони) в момент натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» та/або «Зареєструватись» та означає, що Користувач, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови договору публічної оферти, які викладені нижче.
  • Для отримання послуг за Договором Користувач повинен пройти реєстрацію на Сайті Суб’єкта господарювання.

 

 1. ОБРОбКА ПЕРСОНАЛЬНиХ ДАНиХ.
  • Користувач надає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі, на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та розповсюдження (розповсюдження, реалізація, передача), знищення персональних даних, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
  • Користувач сайту com.uaтакож надає згоду на інші дії які може провадити суб’єкт господарювання з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними:

- ПІБ користувача;

-  адреса проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація та за бажанням користувача;

- інші дані користувача;

- повідомлення, листи, заяви, що надаються користувачу іншими користувачами та навпаки;

2.3. Персональні дані Користувачів Сайту обробляються суб’єктом господарювання з  метою:

- зв’язку з Користувачем, уточнення деталей по замовленню та своєчасного розміщення матеріалів замовлення;

- збору статистичної інформації по роботі Сайту для її обробки та використання при запровадженні нових сервісів та послуг, нововведень та покращень;

- забезпечення своєчасної та якісної підтримки, контакту з Користувачем;

- для інформування користувачів щодо умов надання послуг, а також змін в сервісах та організації Сайту, також з іншою метою, що не суперечить діючому законодавству України;

- захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

2.4. Персональні дані Користувачів, що обробляються Суб’єктом господарювання згідно даного документу, зберігаються протягом всього строку дії Сайту.

2.5. Суб’єкт господарювання забезпечує захист даних користувачів від втрати, розголошення та несанкціонованого доступу третіх осіб з застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу та контролю доступу до даних авторизованих співробітниками.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ сТОРІН

3.1. Користувач зобов’язаний при розміщенні матеріалів на Сайті дотримуватися Закону України «Про авторське право і суміжні права», зазначати джерела та авторів, які були використані при створенні матеріалів, ілюстрацій, та інших додатків, а також наявність ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності та авторських прав.

3.2. Користувач, при створенні та розміщенні матеріалів на Сайті несе усю відповідальність та наслідки, зумовлені порушенням авторських прав третіх осіб, в тому числі зобов’язання про відшкодування заподіяних збитків.

3.3. Користувачу заборонено розміщувати на Сайті матеріали, а також матеріали частина яких містить дані отримані шляхом несанкціонованого копіювання, порушення авторських та прав інтелектуальної власності.

3.4. Суб’єкт господарювання має право використовувати фрагменти матеріалів (обкладинку, тощо), розміщених Користувачем для реклами Сайту та залучення нових Користувачів.

3.5. Суб’єкт господарювання не несе відповідальність за використання Користувачами та третіми особами матеріалів, розміщених Користувачем на Сайті.

3.6. Суб’єкт господарювання не здійснює перевірку матеріалів, розміщених на Сайті Користувачем, щодо порушення авторських та прав інтелектуальної власності.

3.7. Суб’єкт господарювання не несе відповідальність перед Користувачем та третіми особами за зміст матеріалів, розміщених на Сайті Користувачем. Усі претензії за розміщені Користувачем матеріали пред’являються безпосередньо до Користувача.

3.8. Дозвіл від Користувача на використання матеріалів, розміщених на Сайті відповідно до цього Договору, передбачає, що впродовж усього строку розміщення матеріалів Суб’єкт господарювання зберігає можливість самостійного використання будь-яким способом, а також право дозволяти або забороняти іншим особам використання будь-якими способами, які входять до числа правомочності суб’єкта прав інтелектуальної власності у відповідності до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».  

3.9. Суб’єкт господарювання зберігає за собою право зв’язуватися з Користувачем: надсилати інформаційні повідомлення на електронну та фактичну адресу, вказану при реєстрації, а також направляти повідомлення на мобільний телефон користувача.

3.10. Суб’єкт господарювання не відповідає за частоту переглядів матеріалів, розміщених Користувачем на Сайті та кількість їх продажу.

3.11. Розміщення Користувачем матеріалів на Сайті не вважається виключним майновим правом (ексклюзив), тому Користувач погоджується з тим, що поява матеріалів Користувача на інших ресурсах, не може бути підставою для пред’явлення будь-яких претензій до Суб’єкта господарювання. Якщо Суб’єкт господарювання та Користувач вирішать розмістити на Сайті ексклюзивний матеріал, в такому разі Сторони укладають додатковий Договір на розміщення такого матеріалу.

3.13. Суб’єкт господарювання має право обмежити та/або заблокувати публікацію або показ матеріалів що містять:

 - нецензурних, образливих висловлювань;

 - пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів; 

- заклики до насилля та протиправних дій;

-  даних, які порушують особисті права и права інтелектуальної власності третіх осіб;

-  інформацію, що сприяє шахрайству, обману и зловживанню довірою;

- інформацію, яка призводить до здійснення угод щодо крадених та підроблених предметів та документів;

- інформацію, що порушує та посягає на власність третіх осіб, авторське право комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;

-  інформацію, яка містить дані, що порушують недоторканість приватного життя, що ображає честь, гідність та ділову репутацію будь-кого;

 - інформацію, що містить наклеп и погрози на адресу будь-кого;

- віруси чи будь-які інші технології, що можуть завдати шкоду сайтам суб’єкта господарювання та іншим користувачам;

- інформацію про сервіси, які вважаються аморальними, що суперечать нормам моралі та закону;

- посилання и інформацію про сайти, конкуруючих з сервісами суб’єкта господарювання;

-  інформацію, яка є «спамом», «листами щастя», «схеми пірамід»;

- інформацію, яка є рекламою;

-  інформацію, що розповсюджується інформаційними агентствами.

- інформацію від авторів, з джерел, які перебувають під санкціями, та пов’язані з російською федерацією, її державними органами та посадовими особами.

- будь-яку іншу інформацію що порушує умови даного Договору та/або права третіх осіб.

3.13.1. Суб’єкт господарювання має право обмежити та/або заблокувати публікацію або показ матеріалу у випадку звернення третіх осіб щодо порушення їх авторських та суміжних прав цим матеріалом чи  його частини.

3.14. Користувач погоджується, що після розміщення матеріалів на Сайті Суб’єкт господарювання має право:

- перед публікацією (надання доступу до матеріалу широкому колу користувачів Сайту), провести контроль матеріалу (модерацію) щодо відповідності вмісту матеріалу умовам даного Договору та чинного законодавства України.

- відкривати доступ до цих матеріалів в будь-який час з будь-якого комп’ютерного пристрою через мережу Інтернет;

- отримувати за допомогою Сайту інформаційно-аналітичні дані і використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;

- повідомляти Користувача про недоліки і вимагати усунення таких недоліків в розумні строки.

3.15. Користувач зобов’язується надавати Суб’єкту господарювання  дійсну, точну і повну інформацію про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору. Користувач зобов’язується забезпечувати схоронність свого логіна і пароля, необхідних для роботи на Сайті.

3.16. При зверненні до служби технічної підтримки Сайту Користувач повинен використовувати передбачену нею форму зворотного зв’язку або адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації і повідомляти свій логін, найменування (ім’я та прізвище), а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу.

3.17. Користувач зобов’язується негайно повідомляти Суб’єкта господарювання  про будь-які порушення авторських прав щодо матеріалів, розміщених на Сайті з боку третіх осіб, а також сприяти в оперативному припиненні порушень і фіксації доказів їх наявності.

3.18. При використанні Сайту Користувачу забороняється:

- передавати логіни і паролі доступу до Сайту будь-яким третім особам (за винятком працівників Суб’єкта господарювання) та/або забезпечувати можливості доступу третіх осіб до Сайту іншим шляхом;

- розміщувати навчальні матеріали, що розміщені на Сайті іншими користувачами на будь-яких інших інформаційно-пошукових системах, комп'ютерних програмах, електронних та/або друкованих виданнях, а також здійснювати будь-яке їх розповсюдження третім особам (зокрема, через мережу Інтернет) без дозволу Суб’єкта господарювання;

 - перешкоджати функціонуванню Сайту і намагатися отримати доступ до нього за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації, в тому числі – за допомогою інших програмних засобів, а також всупереч рекомендаціям Суб’єкта господарювання;

- використовувати Сайт в діяльності, що суперечить законодавству України і порушує права та законні інтереси третіх осіб.

3.19. Упродовж всього строку дії цього Договору, Суб’єкт господарювання наділяється правом, передбаченими законодавством України способами, контролювати обсяги та порядок використання Користувачем Сайту, та вимагати від Користувача припинити будь-яке використання Сайту, що суперечить цьому Договору і законодавству України.

3.20. Суб’єкт господарювання може вносити зміни до Договору шляхом їх розміщення на Сайті без спеціального повідомлення Користувача. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Суб’єкта господарювання.

3.21. Суб’єкт господарювання має право зупинити доступ Користувача до Сайту з технічних причин (надмірна завантаженість системи, перебої в роботі підприємств та установ робота яких пов’язана з роботою Сайту, тощо) або заборонити доступ Користувача до Сайту у випадку невиконання ним умов цього Договору та/або чинного законодавства України без попередження.

 

 1. ОПЛАТА поСЛУГ.

4.1. Користувач має право самостійно встановлювати ціну розміщених на Сайті, матеріалів.  

4.2. Користувач не має права посилатися на недоліки, нездійсненні очікування від розміщення матеріалів на Сайті, чи вимагати повернення у Суб’єкта господарювання коштів (комісії) за надані послуги з розміщення матеріалів.

4.3. Користувач реєструючись на Сайті та розміщуючи матеріали, підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про комісію, що стягується Суб’єктом господарювання з транзакцій з продажу на Сайті матеріалів розміщених Користувачем.

4.4. За користування матеріалами, розміщеними на Сайті, відвідувачі Сайту здійснюють оплату Суб’єкту господарювання, що відображається у особистому кабінеті Користувача. Користувач має право здійснити вивід коштів на свій банківський рахунок не частіше 1 (одного) разу на місяць. При цьому, Суб’єкт господарювання утримує з вказаних коштів комісію за розміщення матеріалів на Сайті.

4.4.1. Вивід коштів на банківський рахунок Користувача здійснюється за заявою Користувача у вигляді спеціальної форми доступної в особистому кабінеті Користувача на Сайті.

4.4.2. Суб’єкт господарювання не є податковим агентом по відношенню до Користувача. Користувач самостійно зобов’язується здійснити декларування отриманих доходів у податкових органах.  

4.5. Повернення Користувачу утриманої комісії Суб’єктом господарювання не здійснюється, тому що розраховується із коштів, що сплачені третіми особами за фактичну купівлю та/або користування матеріалами, що розміщені Користувачем на Сайті.

4.6. Суб’єкт господарювання може на власний розсуд змінювати розмір комісії за надання послуг та умови бонусних програм, не попереджуючи про це Користувача, за винятків інформації про розмір накопичених бонусів Користувачем.

4.7. Якщо для оплати послуг на Сайті Суб’єкта господарювання використовуються платіжні системи, то відповідальність за правильність та своєчасність переказу коштів, а також збереження та обробку персональних даних й іншої інформації, наданої для ініціювання переказу коштів, несе оператор послуг платіжної інфраструктури в порядку, передбаченому законодавством України.

 

 1. ПОЛіТИКА ОБРОбКИ COOKIE

5.1.  Файл cookie – це програмний файл, який містить ряд символів та відправляється на комп’ютер користувача, який відвідує певну сторінку веб-сайту. При повторному відвідуванні сайту такий файл дозволяє ідентифікувати браузер користувача. Файли cookie здатні зберігати налаштування користувача та інші дані.

5.2.  Технологія, що використовується на Сайті, відправляє дані на пристрій користувача: один або кілька файлів cookie.

5.3. Суб’єкт господарювання використовує cookie для спрощеного доступу користувача до деяких сервісів Сайту, а також для збору статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії користувача з сайтом, а також для отримання інформації, пов’язаної з маркетинговими заходами.

5.4. Така інформація надається в агрегованій формі та не містить персональних даних.

5.5.  Користувач має можливість відмовитися від збирання вищевказаної інформації, виконавши наступні дії:

5.6.  В налаштуваннях браузера встановити «Я не приймаю cookie».

5.7. В налаштуваннях браузера встановити «Видаляти cookie».

 

 1. ПОЛіТИКА Дії ДОГОВОРУ

6.1. Умови Договору є однаковими для усіх осіб, які вирішили прийняти умови цього Договору.

6.2. Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, оскільки його умови визначені Суб’єктом господарювання і можуть бути прийняті Користувачем лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. У разі незгоди Користувача з усіма чи окремими положеннями цього Договору укладення Договору не відбувається.

6.3. Даний Договір набирає чинності з моменту прийняття умов використання Користувачем Сайту та діє безстроково. Умови даного Договору дійсні для необмеженого кола осіб.

6.4. Договір є електронним договором в розумінні статті 3 Закону України «Про електронну комерцію», укладається з використанням доступних інформаційно-телекомунікаційних систем та не може бути визнаний недійсним у зв’язку з його вчиненням в електронній формі.

6.5. Укладаючи Договір, Користувач підтверджує: повне та вичерпне ознайомлення з Публічною офертою, викладеної в умовах цього Договору; безумовне та беззастережне прийняття ним Публічної оферти, викладеної в умовах цього Договору; цілковите розуміння змісту своїх зобов’язань за Договором і правових наслідків його укладення.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Суб’єкт господарювання не несе відповідальність:

 - за вміст даних Користувача, а також за вміст будь-якої інформації, що вноситься іншими Користувачами, розміщеної на Сайті;

 - у разі тимчасової непрацездатності Сайту через такі причини: планові або позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні збої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, відсутність електроенергії збої серверів та засобів, а також протиправні дії третіх осіб або форс-мажорні обставини. При цьому Суб’єкт господарювання бере на себе обов’язок докласти максимум зусиль для відновлення працездатності в найкоротший термін.

- за втрату інформації щодо доступу до Сайту що відбулася з вини Користувача, а також за будь-які наслідки, що можуть виникнути в результаті цього;

 - за жодні наслідки порушення безпеки, зокрема порушення чи псування даних, що відбулися внаслідок доступу третіх осіб до Сайту.

7.2. Суб’єкт господарювання за жодних обставин не несе відповідальності за порушення Користувачами інтелектуальних прав третіх осіб. Користувачам забороняється створювати, завантажувати, розміщувати, копіювати інформацію, матеріали або зображення з порушенням інтелектуальних прав третіх осіб.

 

 1. інші умови

8.1. Інформаційні повідомлення, призначені широкому колу Користувачів, публікуються на Сайті Edic.com.ua  та/або надсилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікацій оголошень/реєстрації на відповідному Сайті.

8.2. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень у будь-який момент через функцію «Відписатися від розсилки».

8.3.  Даний Договір регулюється та тлумачиться відповідно до Цивільного кодексу України.

8.4. Питання та пропозиції:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
ПП «Двин Маркетинг»
ЄДРПОУ 33195363
IBAN: UA603052990000026008026219892
в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299
ю/а 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21, оф.406
п/а 04080, м. Київ, а/с 141
т. (044) 377-73-23