Методика викладання історії: нові підходи. Частина 1.

У навчально-методичному посібнику висвітлено сучасні підходи до організації навчання історії в школі. Посібник побудовано як діалог автора з читачем: інформаційні блоки чергуються із запитаннями та завданнями, розв’язання яких вимагає як самостійної творчої роботи, так і опрацювання додаткових джерел інформації.
Книга призначена для учителів, методистів, студентів і викладачів вищих педагогічних вишів, усіх тих, кого цікавлять проблеми навчання історії.

Інші публікації автора